رئیس قرارگاه مهارت آموزی کارکنان وظیفه در جهاد کشاورزی خراسان شمالی منصوب شد - رئیس قرارگاه مهارت آموزی کارکنان وظیفه در جهاد کشاورزی خراسان شمالی منصوب شد | پورتال سازمان جهاد کشاورزي خراسان شمالي

 

به گزارش روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی خراسان شمالی جناب آقای دکتر عبداله یوسفی طی حکمی از طرف دکتر محمدعلی جوادی معاون محترم توسعه مدیریت و منابع وزارت جهادکشاورزی به سمت نماینده عالی وزیر در استان و رئیس قرارگاه مهارت آموزی کارکنان وظیفه در جهاد کشاورزی استان منصوب شدند.