ملاقات مردمی رئیس سازمان جهادکشاورزی خراسان شمالی در دومین روز از هفته پدافندغیرعامل برگزارشد - ملاقات مردمی رئیس سازمان جهادکشاورزی خراسان شمالی در دومین روز از هفته پدافندغیرعامل برگزارشد | پورتال سازمان جهاد کشاورزي خراسان شمالي

 

به گزارش روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی خراسان شمالی، امروز چهارشنبه 9آبان ماه 1397 در دومین روز از هفته پدافندغیرعامل، ملاقات مردمی رئیس این سازمان با تعدادی از بهره برداران و مخاطبین بخش کشاورزی برگزار و راهنمائیهای لازم ارائه گردید.