رئیس سازمان جهادکشاورزی خراسان شمالی از راه اندازی نمایندگی انجمن پدافند غیرعامل در استان خبرداد - رئیس سازمان جهادکشاورزی خراسان شمالی از راه اندازی نمایندگی انجمن پدافند غیرعامل در استان خبرداد | پورتال سازمان جهاد کشاورزي خراسان شمالي

 

به گزارش روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی خراسان شمالی ، در سومین روز از هفته پدافندغیرعامل ، رئیس این سازمان در برنامه تلویزیونی صبح اترک با موضوع " پدافندغیرعامل در حوزه کشاورزی" حضور یافتند.

دکترعبداله یوسفی دراین برنامه مطرح نمودند: پدافند غیرعامل راهبردی مطمئن در مقابل تهدیدات دشمن و عوامل انسانی در خارج از مرزهاست که توسط عوامل دست اندرکار در داخل کشور صورت می پذیرد و ازجمله راهبردهای عملیاتی پدافند غیرعامل در حوزه کشاورزی مقابله با تهدیدات زیستی میباشد که بایستی اقدامات پیشگیرانه صورت یافته و با هوشیاری مقابله گردد.

ایشان تاکید نمودند: لازم است متولیان بخش کشاورزی با انجام برنامه ریزی های مناسب راهبردی و عملیاتی در حوزه کشاورزی استان را در مقابل تهدیدات ایمن نمایند.

دکتر یوسفی افزودند: یکی از مهم ترین اقدامات در این حوزه کنترل واردات بخش کشاورزی میباشد که  بایستی واحدها و دستگاه های نظارتی منجمله بهداشت، پایگاه های قرنطینه ای، مامورین دامپزشکی و... نظارت کامل بر سلامت محموله های وارد شده به کشور داشته باشند و درصورت عدم تایید سلامت محموله های فوق الذکر از واردات آنها به کشور ممانعت بعمل آید.

رئیس سازمان جهادکشاورزی خراسان شمالی تصریح نمودند: لازم است مخاطرات، آسیبها و تهدیدات در حوزه کشاورزی به نحوی مدیریت و نظارت گردد تا سرمایه های انسانی، دامی، و گیاهی آسیبی نبینند.

دکتر یوسفی ادامه دادند: در سازمان جهادکشاورزی خراسان شمالی مانورهای متعدد در حوزه پدافند غیرعامل برگزار گردیده است که در همین زمینه، در قالب رزمایش پدافندی دوره آموزشی با عنوان پدافند غیرعامل ویژه مدیران و مسئولین ستادی و کارشناسان محترم به تعداد 220 نفر روز در نظر گرفته شده است.

ایشان ابراز داشتند:در استان نمایندگی انجمن پدافند غیرعامل راه اندازی شده است که این مهم یکی از توفیقاتی میباشد که در تعامل سازنده با انجمن پدافند غیرعامل کشور آموزشها و مباحث علمی را مدیریت مینماید.

دکتر یوسفی ضمن اشاره به تخصیص 1% از کل اعتبارات سازمانی به حوزه پدافند غیرعامل عنوان داشتند: در این سازمان مطابق با سیاستهای ابلاغی انجام مراقبت های خاص در حوزه پدافند غیرعامل در راستای حفظ و صیانت از سرمایه های انسانی، تولیدی به خوبی انجام پذیرفته است و کلیه این اقدامات ازجمله فعالیت هایی است که کارشناسان محترم در مواجه با تهدیدات زیستی که بیوتروریسم خوانده میشود انجام میدهند.

درپایان دکتر یوسفی مبارزه با آفات و بیماریها را از جمله اقدامات پدافندی در حوزه کشاورزی عنوان نمودند و اظهار داشتند: امسال در خصوص مبارزه با آفات و بیماری های محصول انگور اقدامات به موقع و مناسبی انجام پذیرفته و عامل بیماری تاکنون به خوبی کنترل گردیده است.