دریافت لوح تقدیر سازمان جهادکشاورزی خراسان شمالی از اداره کل اوقاف و امورخیریه استان جهت ترویج فرهنگ متعالی وقف - دریافت لوح تقدیر سازمان جهادکشاورزی خراسان شمالی از اداره کل اوقاف و امورخیریه استان جهت ترویج فرهنگ متعالی وقف | پورتال سازمان جهاد کشاورزي خراسان شمالي

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی، رئیس این سازمان در راستای تبلیغ و ترویج فرهنگ متعالی وقف و بقاع متبرکه از سوی مدیرکل اوقاف و امورخیریه استان لوح تقدیر دریافت نمود.