رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی جهت ترویج فرهنگ تولید محصولات پاک و ارگانیک در استان موفق به دریافت لوح تقدیر گردید - رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی جهت ترویج فرهنگ تولید محصولات پاک و ارگانیک در استان موفق به دریافت لوح تقدیر گردید | پورتال سازمان جهاد کشاورزي خراسان شمالي

 

به گزارش روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی خراسان شمالی ، مشاور محترم وزیر جهادکشاورزی و مدیرکل محترم دفتر توسعه فعالیت های کشاورزی  زنان روستایی و عشایری طی پیامی از تلاش موثر و حمایت رئیس محترم این سازمان تقدیر و تشکر نمودند.

در متن این پیام آمده است:

جناب آقای دکتر یوسفی

 رئیس محترم سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی

بدینوسیله ضمن سپاس از همکاری صمیمانه حضرتعالی در حمایت از اجرای پروژه " ترویج فرهنگ تولید و مصرف محصولات گواهی شده با تاکید بر توان افزایی زنان روستایی و عشایری"  از تلاش موثر و تحسین برانگیز حضرتعالی و تمامی همکاران دست اندرکار برای دستیابی به اهداف پیش بینی شده پروژه مذکور تقدیر و تشکر بعمل می آید.

امید است همواره در راستای تحقق اهداف متعالی بهبود تولیدات کشاورزی و توسعه جامعه روستایی کشور موفق و موید باشید.

 

 

فروغ السادات بنی هاشم

مشاور وزیر و مدیرکل دفتر توسعه فعالیت های کشاورزی زنان روستایی و عشایری