ملاقات مردمی رئیس سازمان جهادکشاورزی خراسان شمالی با بهره برداران و مخاطبین بخش کشاورزی برگزارشد - ملاقات مردمی رئیس سازمان جهادکشاورزی خراسان شمالی با بهره برداران و مخاطبین بخش کشاورزی برگزارشد | پورتال سازمان جهاد کشاورزي خراسان شمالي

به گزارش روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی خراسان شمالی، امروز سه شنبه 29 آبانماه 1397، همزمان با فرا رسیدن هفته بسیج و تقارن آن با هفته وحدت ملاقات مردمی رئیس این سازمان به تعدادی از بهره برداران و مخاطبین بخش کشاورزی برگزار و راهنمائیهای لازم ارائه گردید.