دیدار رئیس سازمان جهادکشاورزی خراسان شمالی با مدیرکل امور روستایی و شوراهای استانداری خراسان شمالی جهت تبریک انتصاب - دیدار رئیس سازمان جهادکشاورزی خراسان شمالی با مدیرکل امور روستایی و شوراهای استانداری خراسان شمالی جهت تبریک انتصاب | پورتال سازمان جهاد کشاورزي خراسان شمالي

 

به گزارش روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی خراسان شمالی، امروز چهارشنبه 1397/08/30رئیس محترم این سازمان به همراه جمعی از مسئولین محترم ستادی با مدیرکل امور روستایی و شوراهای استانداری خراسان شمالی جناب آقای مهندس توافقی جهت تبریک انتصاب دیدار و تبادل نظر نمودند.