جلسه هم اندیشی صنایع تبدیلی و غذایی سازمان جهادکشاورزی خراسان شمالی - جلسه هم اندیشی صنایع تبدیلی و غذایی سازمان جهادکشاورزی خراسان شمالی | پورتال سازمان جهاد کشاورزي خراسان شمالي

 

به گزارش روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی خراسان شمالی، جلسه هم اندیشی صنایع تبدیلی و غذایی سازمان جهادکشاورزی خراسان شمالی امروز چهارشنبه مورخ 30آبان 1397 با حضور ریاست محترم سازمان و مسئولین محترم ستادی در سالن کشاورز این سازمان برگزار گردید.