ملاقات مردمی رئیس محترم سازمان جهادکشاورزی خراسان شمالی - ملاقات مردمی رئیس محترم سازمان جهادکشاورزی خراسان شمالی | پورتال سازمان جهاد کشاورزي خراسان شمالي

 

به گزارش روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی خراسان شمالی، امروز سه شنبه مورخ 1397/09/06ملاقات مردمی با جناب آقای دکتر عبداله یوسفی ریاست محترم سازمان  با بهره برداران  و شهروندان استان برگزارشد.