رئیس سازمان جهادکشاورزی خراسان شمالی از برگزاری نهمین نمایشگاه کشاورزی و صنایع وابسته خبر داد - رئیس سازمان جهادکشاورزی خراسان شمالی از برگزاری نهمین نمایشگاه کشاورزی و صنایع وابسته خبر داد | پورتال سازمان جهاد کشاورزي خراسان شمالي

 

به گزارش روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی خراسان شمالی دکتر عبداله یوسفی رئیس سازمان جهادکشاورزی خراسان شمالی ضمن اشاره به برگزاری نهمین نمایشگاه کشاورزی و صنایع وابسته از تاریخ 6لغایت 1397/9/9در محل نمایشگاه بین المللی بجنورد بیان داشتند: در این نمایشگاه 67 شرکت با 107 غرفه از استان های مختلف در زمینه تجهیزات سیسستم های آبیاری، تجهیزات گلخانه ای، تجهیزات خوراک دام و طیور و آبزیان، صنایع تبدیلی و تکمیلی و سایر فعالیتهای  بخش کشاورزی  حضور پیدا خواهند نمود.

 این نمایشگاه به دلیل ارائه آخرین یافته ها  فرصت مناسبی جهت تبادل یافته های جدید می باشد  و بهره برداران بخش کشاورزی میتوانند با استفاده از دانش فنی و تکنولوژی و خدمات ارائه شده در این نمایشگاه از این فرصت ایجاد شده نهایت استفاده را ببرند.

دکتر یوسفی در ادامه افزودند: نهمین نمایشگاه تخصصی کشاورزی و صنایع وابسته با هدف ارتقاء بهره وری برگزار خواهد شد و در طول مدت 4 روز کلیه کشاورزان، دامداران، دانشجویان، کارشناسان و مسئولین محترم  از این نمایشگاه بازدید خواهند نمود لذا توصیه میشود زمینه بازدید جهت کلیه بهره برداران در بخش کشاورزی فراهم گردد تا موجبات رشد و تعاملات بیشتری در زمینه ارائه خدمات جهت افزایش بهره وری در تولید و استفاده از تجهیزات نوین جهت کشاورزان بعمل آید.

دکتر یوسفی در پایان اشاره داشتند برگزاری اینگونه نمایشگاه های کمک شایانی به تقویت و توسعه کشاورزی استان خواهد نمود.