آئین توزیع خودرو و تجهیزات اداری بین مدیریت های جهاد کشاورزی شهرستانهای استان خراسان شمالی به مناسبت هفته بسیج - آئین توزیع خودرو و تجهیزات اداری بین مدیریت های جهاد کشاورزی شهرستانهای استان خراسان شمالی به مناسبت هفته بسیج | پورتال سازمان جهاد کشاورزي خراسان شمالي

 

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی آئین  توزیع خودرو و تجهیزات اداری  بین مدیریت های جهاد کشاورزی شهرستانهای استان به مناسبت بزرگداشت هفته بسیج و هفته وحدت انجام پذیرفت.

دکتر عبداله یوسفی رئیس محترم سازمان جهادکشاورزی خراسان شمالی بیان داشتند : توزیع این خودرو های اداری با صرف اعتباری بالغ بر  7/700/000/000ریال از محل اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای، فروش خودرو و اعتبارات ملی بوده است که از17 دستگاه کل خودروهای توزیعی 4دستگاه خودرو کاپرا و 13دستگاه خودرو پژو دوگانه سوز  توزیع گردید.

دکتر یوسفی ضمن اشاره به این موضوع که طی دوسال گذشته 38دستگاه خودرو خریداری و جایگزین خودروهای دولتی فرسوده شده، عنوان نمودند: با انجام این اقدامات درصد فرسودگی خودروهای سازمانی از 45درصد به 17درصد کاهش یافته است .