جلسه شورای هماهنگی سازمان برگزارشد - جلسه شورای هماهنگی سازمان برگزارشد | پورتال سازمان جهاد کشاورزي خراسان شمالي

 

به گزارش روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی خراسان شمالی ، امروز پنج شنبه مورخ 1397/09/08جلسه شورای هماهنگی این سازمان با حضور دکتر عبداله یوسفی رئیس محترم سازمان، نماینده محترم  ولی فقیه در سازمان، مشاورین،معاونین و مدیران محترم ستادی سازمان و کلیه اعضای شورای هماهنگی در محل سالن کشاورز سازمان جهادکشاورزی خراسان شمالی برگزار گردید.

در این جلسه در خصوص بازنگری طرح تاسیس صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی تبادل نظر گردید.