رئیس سازمان جهادکشاورزی خراسان شمالی از پرداخت پاداش و دیون بازنشستگان سازمان در آینده نزدیک خبر داد - رئیس سازمان جهادکشاورزی خراسان شمالی از پرداخت پاداش و دیون بازنشستگان سازمان در آینده نزدیک خبر داد | پورتال سازمان جهاد کشاورزي خراسان شمالي

 

به گزارش روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی خراسان شمالی، رئیس این سازمان اعلام نمود:  طی پیگیری های انجام شده پاداش بازنشستگان سازمان جهادکشاورزی خراسان شمالی در سال 1396 و دیون بازنشستگان سنوات قبل مجموعاً به مبلغ 1 میلیارد و هشتصدو پنجاه و نه میلیون تومان تأمین اعتبار گردیده است که به زودی اقدامات لازم درجهت پرداخت به بازنشستگان معزز بعمل خواهد آمد.