نشست صمیمی معاون امورباغبانی وزیر جهادکشاورزی با کشاورزان و باغداران شهرستان شیروان - نشست صمیمی معاون امورباغبانی وزیر جهادکشاورزی با کشاورزان و باغداران شهرستان شیروان | پورتال سازمان جهاد کشاورزي خراسان شمالي

 

به گزارش روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی خراسان شمالی، به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، عصر دیروز نشست صمیمی معاون امورباغبانی وزیر جهادکشاورزی با کشاورزان و باغداران شهرستان شیروان به منظور تبادل نظر درخصوص "کشت گیاهان کم آب طلب"  باحضور رئیس این سازمان ، مدیران ستادی و شهرستانی در محل دفتر ریاست سازمان برگزارشد.

در این نشست، کشاورزان و باغداران با تشریح مشکلات موجود و کاهش شدید منابع آبی در دشت شهرستان شیروان ، تمایل خود را به کشت گیاهان کم آب طلب نظیر خارشتر و گل محمدی اعلام  نمودند.

دکتر عبداله یوسفی رئیس سازمان جهادکشاورزی خراسان شمالی نیز ضمن اشاره به کاهش و افت شدید منابع و ذخایر آبی در دشت شیروان بر ضرورت حرکت به سمت کشت گیاهان کم آب تأکید نمود.

 درادامه معاون امورباغبانی وزیر جهادکشاورزی اذعان نمود: باتوجه به اینکه گردش نقدینگی در بخش کشاورزی طولانی و از طرفی یکبار در طول دوره اتفاق می افتد، اولین اقدام ها می بایست درخصوص تأمین اقتصاد خانوار کشاورزها صورت گیرد، اگر اقتصاد خانوار و نیازهای زندگی کشاورز تأمین شود ، سیاستهای دولت راقبول و پیروی می نماید لذا انتخاب نوع محصول جهت کاشت و تغییر نگرش و رفتار آنها متناسب با وضعیت و تغییرات اقلیم است که بسیار تدریجی و آهسته ولی خطرناک در جریان است و دراین خصوص باید کمک و مشاوره داده شود.

مهندس طهماسبی افزود: خوشبختانه دشت شیروان با وجود قطعات وسیع چندصد هکتاری، مالکان و بهره برداران بسیار باتجربه و نسل تحصیل کرده جدید در راستای تأمین اقتصاد بخش کشاورزی و چاره جویی نسبت به افت و کاهش ذخایر آبی و تغییر اقلیم می تواند به عنوان یک الگو و پایلوت در زمینه کشت گیاهانی نظیر خارشتر و گل محمدی و ... مطرح شود.