دهمین جلسه کمیسیون تبصره 1 ماده 1 قانون حفظ کاربری اراضی استان خراسان شمالی برگزار گردید - دهمین جلسه کمیسیون تبصره 1 ماده 1 قانون حفظ کاربری اراضی استان خراسان شمالی برگزار گردید | پورتال سازمان جهاد کشاورزي خراسان شمالي

      به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی، مدیر امور اراضی این سازمان  از برگزاری دهمین جلسه کمیسیون تبصره 1 ماده 1 قانون حفظ کاربری اراضی این استان با حضور دکترعبدالله یوسفی ریاست سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی و مدیران کل راه و شهرسازی ، حفاظت محیط زیست ، نماینده استاندار و اداره کل میراٍ ث فرهنگی خبر داد .

مهندس رضا جباران اذعان نمود : در این جلسه از میان 23 پرونده مطرح شده تعداد 19 پرونده شامل طرح های احداث اتاق کارگری و نگهبانی ، گردشگری و ایستگاه پمپاژ آبرسانی موافقت و 2 طرح مورد مخالفت و 2 مورد دیگر نیز جهت بررسی مجدد از دستور کار کمیسیون خارج گردید .