پیش بینی تولید 270تن غلات در سال زراعی جاری در استان خراسان شمالی - پیش بینی تولید 270تن غلات در سال زراعی جاری در استان خراسان شمالی | پورتال سازمان جهاد کشاورزي خراسان شمالي

 

رئیس سازمان جهادکشاورزی خراسان شمالی پیش بینی نمود در سال زراعی جاری در استان 270تن غلات تولید و 170 تن غلات خرید شود .

به گزارش روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی خراسان شمالی،  نشست ستاد گیاه پزشکی با موضوع مدیریت عوامل خسارت زای گندم و کلزا با حضور رئیس این سازمان، معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان، کارشناسان ذیربط و مدیران جهادکشاورزی شهرستانها تشکیل گردید.

با توجه به پراکنش بارندگی ها و افزایش  رطوبت نسبی شرایط برای فعالیت انواع بیماری ها و گسترش علفهای هرز دور از انتظار نخواهد بود لذا دکتر عبداله یوسفی با عنایت بر حساسیت  موجود در شرایط فعلی  و موضوعات مرتبط با ستاد زراعت و نشست فوق ضمن تقدیر و قدر دانی از زحمات کلیه اعضاء  اظهار داشتند: با توجه به افزایش رطوبت نسبی خاک و بارندگی های پیش آمده و توزیع خوب کود، همچنان میزان درخواست و تقاضا افزایش یافته و می یابد.

ایشان تاکید داشتند: مدیران حفظ نباتات و کارشناسان ذیربط در تامین و عرضه مناسب کود و سموم و علف کشها پیگیری ها ی لازم را دستور کار خود قرار دهند  و مباحث تغذیه و حفاظت از نباتات را به طور جدی دنبال کنند.