تاکید بر ثبات قیمت مرغ و ثبت کلیه سبوس های استحصالی در سامانه جهادکشاورزی در جلسه کمیته راهبردی استانی رصد و پایش بازار نهاده ها و محصولات اساسی کشاورزی و دامی استان خراسان شمالی - تاکید بر ثبات قیمت مرغ و ثبت کلیه سبوس های استحصالی در سامانه جهادکشاورزی در جلسه کمیته راهبردی استانی رصد و پایش بازار نهاده ها و محصولات اساسی کشاورزی و دامی استان خراسان شمالی | پورتال سازمان جهاد کشاورزي خراسان شمالي

به گزارش روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی خراسان شمالی جلسه کمیته راهبردی استانی رصد و پایش بازار نهاده ها و محصولات اساسی کشاورزی و دامی استان خراسان شمالی باحضور رئیس سازمان جهادکشاورزی استان و اعضای این کمیته برگزار گردید.

در این جلسه بر تلاش کمیته اعضاء کارگروه بر ثبات قیمت مرغ بر اساس قیمت مصوب یعنی کیلویی 115000 ریال تاکید ویژه گردید.

معاون بهبود تولیددات دامی سازمان جهادکشاورزی خراسان شمالی اظهار نمود: هرگونه تردد،  حمل و نقل دام به خارج استان بدون مجوز دامپزشکی قاچاق محسوب گردیده و غیر قانونی است.

مهندس مبارکی همچنین در خصوص قیمت سبوس گفت:  بر اساس مصوبات ابلاغی وزارت جهادکشاورزی کلیه سبوس های استحصالی میبایست در سامانه جهادکشاورزی ثبت و با قیمت مصوب  کیلویی8400ریال در درب کارخانه توزیع گردد.