سرما زدگی بیشترین خسارت را به بخش کشاورزی و باغبانی استان وارد کرده است - سرما زدگی بیشترین خسارت را به بخش کشاورزی و باغبانی استان وارد کرده است | پورتال سازمان جهاد کشاورزي خراسان شمالي

 

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی ، رئیس این سازمان گفت: از میان انواع مخاطرات طبیعی و زیست محیطی سرمازدگی با 72 درصد ، سیل با 25 درصد ، تگرگ و طوفان با 3 درصد به ترتیب بالاترین حجم خسارت را به بخش کشاورزی و باغبانی وارد کرده است .

دکتر عبداله یوسفی  در ادامه افزود: سرما زدگی 4000میلیارد ریال به  زراعت و باغات استان خسارت وارد آورده است که در این میان شهرستانهای شیروان و فاروج بیشترین خسارت را متحمل شده اند .