سیل 1365 میلیارد ریال به بخشهای کشاورزی ،باغبانی ، تولیدات دامی و طیور و تاسیسات زیربنای این بخش در استان خسارت وارد کرده است - سیل 1365 میلیارد ریال به بخشهای کشاورزی ،باغبانی ، تولیدات دامی و طیور و تاسیسات زیربنای این بخش در استان خسارت وارد کرده است | پورتال سازمان جهاد کشاورزي خراسان شمالي

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی، دکتر عبداله یوسفی  رئیس این سازمان اظهار داشت:  وقوع سیل در پی بارشهای شدید اواخر سال گذشته و اوایل سال جدید در مجموع 1365 میلیارد ریال به زیربخش های تولیدی استان در بخش کشاورزی شامل زراعت ، باغبانی ، دام و طیور ، تاسیسات زیر بنای کشاورزی در سطح استان خسارت وارد آورده است که در این میان شهرستانهای مانه و سملقان و راز جرگلان بیشترین میزان خسارت در بخش دام و طیور و آبزیان را از این سیل متحمل شده اند .