بازدید رئیس سازمان جهادکشاورزی خراسان شمالی از باغات سرما زده شهرستان فاروج - بازدید رئیس سازمان جهادکشاورزی خراسان شمالی از باغات سرما زده شهرستان فاروج | پورتال سازمان جهاد کشاورزي خراسان شمالي

به گزارش روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی خراسان شمالی امروز شنبه مورخ 14 اردیبهشت 1398 دکتر یوسفی ریاست محترم این سازمان به همراه تعدادی از مدیران و مسئولین مدیریت جهادکشاورزی شهرستان  فاروج از باغات خسارت دیده ی این شهرستان که دچار سرمازدگی شده اند بازدید بعمل آوردند.