جلسه بررسی سند توسعه بخش کشاورزی استان برگزار گردید - جلسه بررسی سند توسعه بخش کشاورزی استان برگزار گردید | پورتال سازمان جهاد کشاورزي خراسان شمالي

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی، جلسه بررسی سند توسعه بخش کشاورزی استان باحضور دکتر یوسفی رئیس این سازمان ، دکتر پارسی پور رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ، مدیران کل سازمان های تابعه و معاونت های ستادی و مدیران شهرستانی برگزار گردید.

در این جلسه دکتر یوسفی با اشاره به اینکه وجود این سند یکی از نقاط قوت استان خوهد بود چرا که بخش کشاورزی بخش پیشران اقتصادی استان می باشد وی افزایش بهره وری در واحدهای تولیدی، توجه به قابلیت ها و پتانسیل های بخش کشاورزی مبتنی بر دانش فنی  و فناوری و افزایش ارزش افزوده را به عنوان عواملی در جهت اعتلای و رشد کشاورزی استان برشمردند و افزودند: محدودیت های منابع آبی و شرایط اقلیمی ها امکان توسعه کمی و کیفی را کاهش می دهند ولی استفاده از روش های نوین قطعا باعث تحولی شگرف در افزایش بهره وری و شاخص های تولید خواهند شد و این مسیری است که می بایست مبتنی بر سند توسعه قدم برداریم.

ایشان در ادامه اظهار داشتند:گسترش زنجیره های تولید که یکی از سیاست های راهبردی وزارت جهادکشاورزی است تقویت صندوق های حمایت از توسعه کشاورزی توجه به جایگاه تشکل های خصوصی و غیر دولتی نظیر سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، نظام صنفی، سازمان نظام دامپزشکی بر غناء این بخش خواهد افزود.

دکتر یوسفی با اشاره به بودجه سلامت چه در تولیدات دامی و چه در کشاورزی خاطر نشان ساختند که توجه به سلامت عموما وظیفه  حاکمیتی است که اختصاص بودجه لازم برای آن در بخش کشاورزی بسیار مورد تاکید بوده و در سند نیز باید گنجانده شود.