حضور دکتر یوسفی در همایش کارگروه ملی سازگاری با کم آبی در وزارت نیرو - حضور دکتر یوسفی در همایش کارگروه ملی سازگاری با کم آبی در وزارت نیرو | پورتال سازمان جهاد کشاورزي خراسان شمالي

به گزارش روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی خراسان شمالی، دکتر یوسفی ریاست این سازمان در "همایش کارگروه ملی سازگاری با کم آبی" وزارت نیرو به همراه مهندس اکبری معاون آب و خاک و مهندس طهماسبی معاون باغبانی وزارت جهادکشاورزی حضور یافتند.

این همایش هم اکنون در تهران در مورخه 1398/04/04به منظور تبادل اطلاعات درخصوص تجارب موفق سازگاری با کم آبی بین ارکان کارگروه ملی سازگاری با کم آبی با مجموعه های دولتی و خصوصی فعال در سه حوزه فضای سبز ، آب و فاضلاب شهری و روستایی، صنعت، معدن، انرژی و کشاورزی درحال برگزاریست.