تأکید رئیس سازمان جهادکشاورزی خراسان شمالی بر شناسایی و تعجیل در برطرف نمودن موانع خرید تضمینی گندم و کلزا - تأکید رئیس سازمان جهادکشاورزی خراسان شمالی بر شناسایی و تعجیل در برطرف نمودن موانع خرید تضمینی گندم و کلزا | پورتال سازمان جهاد کشاورزي خراسان شمالي

 

به گزارش روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی خراسان شمالی، دکتر عبداله یوسفی ریاست این سازمان به همراه تنی چند از معاونین و مدیران خود از اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان بازدید نمودند و از نزدیک در روند خرید گندم و کلزا در آغاز فصل برداشت قرار گرفتند.

در این دیدار دکتر یوسفی ضمن قدردانی از زحمات همکاران اداره کل غله بر خرید گندم و محصول کشاورزان بطور مستمر و بی وقفه تأکید نموده و اظهار داشتند: کیفیت محصولات و گندم امسال باتوجه به بارش های الهی ومراقبت حفظ نباتات بسیار بالاست که جای قدردانی و تشکر دارد، لذا خرید دسترنج کشاورزان می بایست به سرعت و بموقع صورت پذیرفته و مستمراً ادامه داشته باشد.

رئیس سازمان جهادکشاورزی خراسان شمالی با ابراز نگرانی پیرامون کندی روند خرید گندم و کلزا، از همکاران مجموعه خواستار شناسایی موانع خرید و برطرف نمودن آنها در اسرع وقت گردید.