پیگیری امورسرمایه گذاری بخش کشاورزی استان خراسان شمالی در مجلس شورای اسلامی - پیگیری امورسرمایه گذاری بخش کشاورزی استان خراسان شمالی در مجلس شورای اسلامی | پورتال سازمان جهاد کشاورزي خراسان شمالي

به گزارش روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی خراسان شمالی، روز یکشنبه دکتر یوسفی ریاست این سازمان با حضور در مجلس شورای اسلامی به اتفاق استاندار معزز ،معاون باغبانی وزیر جهادکشاورزی،نمایندگان مردم شریف شهرستان بجنورد در مجلس شورای اسلامی ،مدیرکل امور مجلس وزارت جهاد کشاورزی ، امورسرمایه گذاری بخش کشاورزی استان را پیگیری نمودند.