زنجیره تولید گوشت سفید شرکت تعاونی اتکا در خراسان شمالی تکمیل می شود - زنجیره تولید گوشت سفید شرکت تعاونی اتکا در خراسان شمالی تکمیل می شود | پورتال سازمان جهاد کشاورزي خراسان شمالي

 

به گزارش روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی خراسان شمالی،  روز یکشنبه مورخ 16تیر1398 به منظور تبادل نظر و تصمیم گیری درخصوص صدور مجوزهای موردنیاز استان برای تکمیل زنجیره تولید گوشت سفید شرکت تعاونی اتکا، نشست تخصصی باحضور معاون امور دام وزارت جهادکشاورزی، دکتر یوسفی ریاست سازمان جهادکشاورزی خراسان شمالی ، معاون عمرانی استانداری این استان و مدیریت هلدینگ کشاورزی شرکت اتکا در محل معاونت اموردام وزارت جهادکشاورزی برگزار گردید.