انعقاد تفاهم نامه تأمین 3000 میلیارد تومان برای توسعه بخش کشاورزی خراسان شمالی - انعقاد تفاهم نامه تأمین 3000 میلیارد تومان برای توسعه بخش کشاورزی خراسان شمالی | پورتال سازمان جهاد کشاورزي خراسان شمالي

 

به گزارش روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی خراسان شمالی،  عصر یکشنبه تفاهم نامه تأمین 3000میلیارد تومان برای توسعه سرمایه گذاری در زمینه گلخانه، صنایع غذایی، گیاهان دارویی، دامداری صنعتی و ... باحضور دکتر یوسفی ریاست این سازمان، دکتر محمدعلی شجاعی استاندار خراسان شمالی ، معاون عمرانی این استانداری با مدیرعامل بانک کشاورزی کشور منعقدشد.

توسعه گلخانه ها، تکمیل زنجیره تولید، ایجاد صنایع غذایی مرتبط به منظور افزایش بهره وری و ارزش افزوده از سیاستهای راهبردی و اقدامات مؤثر سازمان جهادکشاورزی خراسان شمالی در سال رونق تولید می باشد.