هماهنگی کامل بیمه کشاورزی در آستانه سال زراعی جدید - هماهنگی کامل بیمه کشاورزی در آستانه سال زراعی جدید | پورتال سازمان جهاد کشاورزي خراسان شمالي

ستاد صندوق بیمه کشاورزی به منظور توسعه فرهنگ بیمه کشاورزی و روان سازی ارائه بیمه های مورد نیاز بخش کشاورزی مقارن با آغاز سال زراعی جاری، میزبان نشست مشترک هم اندیشی و هماهنگی بیمه کشاورزی با حضور دکتر محمد ابراهیم حسن نژاد قائم مقام صندوق بیمه کشاورزی، اعضاء هیأت مدیره، رؤسای سازمان های جهاد کشاورزی استان های ایلام، بوشهر، هرمزگان، همدان، سمنان و خراسان شمالی به همراه معاونین خدمات بیمه کشاورزی و معاونین برنامه ریزی و امور اقتصادی و شماری از مدیران ستادی صندوق بیمه کشاورزی بود.