رییس سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی: ایجاد نخستین نهالستان انگور گلخانه‌ای خراسان شمالی در مانه و سملقان - رییس سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی: ایجاد نخستین نهالستان انگور گلخانه‌ای خراسان شمالی در مانه و سملقان | پورتال سازمان جهاد کشاورزي خراسان شمالي

 

رییس سازمان جهادکشاورزی خراسان شمالی گفت: نخستین نهالستان گلخانه‌ای استان در روستای کریک شهرستان مانه و سملقان ایجاد شد که در این نهالستان ۱۲ رقم نهال انگور تولید خواهد شد.

دکتر عبداله یوسفی گفت: در این استان ۲۱ نهالستان با ظرفیت تولید سالانه یک میلیون و ۵۰۰ هزار اصله نهال در انواع میوه های هسته دار وجود دارد.

وی عنوان کرد: نهال های تولید شده در استان دارای شناسنامه و اصالت است.

رییس سازمان جهادکشاورزی خراسان شمالی بیان کرد: هم اکنون شرایط بسیار مناسبی برای حفظ باغ ها و بهبود کمی و کیفی محصولات باغی در استان فراهم شده است.

دکتریوسفی افزود: اصلاح و نوسازی باغ های میوه یکی از برنامه های مهم اقتصاد مقاومتی است که همه ساله مورد توجه قرار می گیرد.

وی بیان کرد: مهم ترین نهاده در بخش اصلاح و نوسازی باغ های میوه استان نهال است و باید مورد تائید بخش نباتات قرار گیرد.