انتصاب دو مدیر در جهادکشاورزی خراسان شمالی - انتصاب دو مدیر در جهادکشاورزی خراسان شمالی | پورتال سازمان جهاد کشاورزي خراسان شمالي

دو مدیر در سازمان جهادکشاورزی استان از سوی رئیس سازمان جهادکشاورزی منصوب شدند.

طی مراسمی، تودیع و معارفه مدیران جهاد کشاورزی شهرستان های شیروان و فاروج روز پنج شنبه 22 اسفند در محل ساختمان مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان شیروان با حضور عبداله یوسفی ریاست سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی ، مرآتی فرماندار شهرستان شیروان و معاونین و مدیران ستادی برگزار گردید.

طی این مراسم از تلاشهای امان زاده مدیر اسبق جهادکشاورزی شهرستان شیروان تقدیر و تودیع بعمل آمد و حیاتی به عنوان مدیر جهادکشاورزی این شهرستان معارفه گردید، در ادامه این مراسم مقتدر نیز به عنوان  سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان فاروج معرفی شدند .

گفتنی است حیاتی پیش از این مدیریت جهادکشاورزی شهرستان فاروج را بر عهده داشته است.