رییس سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی: حدود ۶۰ درصد تولیدات این استان در بخش زراعی و باغی پاک تولید می شود - رییس سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی: حدود ۶۰ درصد تولیدات این استان در بخش زراعی و باغی پاک تولید می شود | پورتال سازمان جهاد کشاورزي خراسان شمالي

 

دکتر عبدالله یوسفی اظهار داشت: میانگین استفاده از سموم شیمیایی در تولید محصولات کشاورزی در این استان نسبت به میانگین کشوری پایین تر است.

میانگین کشوری در مصرف سموم شیمایی در هر هکتار ۶۰۰گرم است این در حالی است که در این استان در هر هکتار ۲۴۵ گرم انواع سموم استفاده می شود.

وی خاطرنشان کرد: میزان مصرف کود برای زمین های آبی ۱۵۰ کیلو و زمین های دیم ۵۰ کیلوگرم در هر یک هکتار است که این میزان نیز بسته به شرایط زمین در مناطق مختلف، میزان بارش و بذور متفاوت است.

دکتر یوسفی گفت:استفاده از انواع کودهای شیمیایی تولید محصول را  ۴۰ تا ۴۵ درصد افزایش می دهد که این امر نیز مستلزم رعایت استفاده به موقع، میزان مصرف درست و سایر فاکتورها است.

رییس سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی گفت:این استان ۳۴۴ هزار هکتار عرصه کشاورزی دارد که از این سطح ۳۰۰ هزار هکتار کشتزار است و بیش از ۸۰ هزار بهره بردار بخش کشاورزی در این حوزه فعالیت می کنند و این استان بیشترین شاغل در بخش کشاورزی را دارد.