مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی: ۱۷۶ مورد ساخت و ساز غیرمجاز در خراسان شمالی تخریب شد - مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی: ۱۷۶ مورد ساخت و ساز غیرمجاز در خراسان شمالی تخریب شد | پورتال سازمان جهاد کشاورزي خراسان شمالي

 

مدیر امور اراضـی سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی گفت: هزار و ۶۳۹ فقره ساخت و ساز غیرمجاز امسال در زمین‌های کشاورزی خراسان شمالی شناسایی و نسبت به تخریب و برچیدن ۱۷۶ فقره آن اقدام شد.

مهندس محمدباقر منتظری گفت: امسال ۲۸۰ هزار هکتار از اراضـی کشاورزی استان مورد پایش قرار گرفت که برای توقف عملیات ساخت و ساز در تمامی اراضی شناسایی شده، حکم صادر شد.

وی افزود: در این خصوص با هماهنگی و تعامل دسـتگاه‌های قضایی و نیروی انتظامی در سـطح اسـتان و شهرستان‌های تابعه به طور مستمر پیگیری لازم را داشته ایم.
وی یکی از دغدغه های مهم جهاد کشاورزی را حراست از اراضی به عنوان بستر تامین امنیت غذایی و محور استقلال و خودکفایی دانست و گفت: تامین امنیت غذایی نسل حاضر و آینده مستلزم حفظ و صیانت از اراضی کشاورزی و استفاده بهینه، مستمر و موثر از آن است و یکی از ماموریت‌های مهم  مدیریت امور اراضـی، مدیریت کارآمد برای بهره برداری بهینه و حفظ اراضـی کشاورزی بر اساس شرح وظایف قانونی و تکلیفی است.
وی افزود: سامانه ۱۳۱ آماده دریافت گزارش های مردمی درباره تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، تفکیک و خردکردن زمین‌های کشاورزی، تصرفات غیرمجاز و زمین خواری، شناسایی اراضی کشاورزی رها شده، بایر و موات، استفاده غیرمجاز از اراضی واگذار شده ملی و دولتی، تخلفات، پیشنهادها و انتقادات در حوزه امور اراضی و ارائه مشاوره در مسایل امور اراضی است.