12000 هکتارمبارزه با علفهای هرز در مزارع غلات استان - 12000 هکتارمبارزه با علفهای هرز در مزارع غلات استان | پورتال سازمان جهاد کشاورزي خراسان شمالي

به گزارش آرش شایان روابط عمومی سازمان ، محمد رضایی مدیر حفظ نباتات استان با اعلام 12000 هکتار سطح مبارزه با علفهای هرز در مزارع گندم و جو استان بیان داشتند که سطح مبارزه با علفهای هرز در مزارع غلات در سال گذشته 81000 هکتار بوده است که در سال زراعی جاری با توجه به تاخیر در کشت گندم، مبارزه با تاخیر شروع شده و بیشترین سطح مبارزه به فروردین ماه موکول شده است. مدیر حفظ نباتات در ادامه در خصوص سن گندم گفت : اولین ریزش سن گندم در 12 اسفند ماه و در مزارع شهرستان اسفراین صورت گرفته است و در صورت اینکه تعداد سن به حد نصاب استاندارد برسد ، اطلاع رسانی جهت مبارزه انجام خواهد شد و اعلام کرد سطح مبارزه با سن در سال زراعی گذشته 9880 هکتار و برای امسال در سطح 20000 هکتار پیش­بینی مبارزه شده است.  رضایی در ادامه به بحث ملخ­های مضر کشاورزی اشاره نمود و گفت چون هرساله در این فصل دستجات ملخ­ها مشاهده می­شود لذا کشاورزان عزیز با مشاهده دستجات ملخ، موضوع را به نزدیکترین مرکز جهاد کشاورزی و یا مدیریت جهاد کشاورزی شهرستانها اطلاع دهند تا در اولین فرصت بازدید و در صورت نیاز مبارزه انجام گردد.