رویش مجدد باغ‌های سرمازده خراسان شمالی - رویش مجدد باغ‌های سرمازده خراسان شمالی | پورتال سازمان جهاد کشاورزي خراسان شمالي

 

مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی از رویش مجدد درختان میوه سرمازده این استان از جمله تاک، گردو و برخی دیگر از گونه‌های باغی در چند روز اخیر خبر داد.

مهندس محمدعلی شریکیان گفت: این گونه های درختی بر اثر بارش برف بیستم فروردین و سرمای پس از آن دچار سرمازدگی شده بودند، که اکنون بعضا مشاهده می شود با گرم شدن تدریجی هوا جان دوباره گرفته اند.   

وی افزود: البته فرایند زایش دوباره گونه های باغی و گل دادن آن پس از سرمازدگی بعضا دیده می شود اما محصول آن از نظر کمیت و نیز کیفیت دچار کاهش می شود.

شریکیان گفت: برخی ارقام میوه از جمله بادام نیز جزو درختان زودگل هستند که معمولا با هر سرمای غیرمنتظره آسیب می بینند اما بر خلاف گردو و تاک بازگشت دوباره ای ندارند.

بارش برف و سرما در نیمه دوم فروردین امسال افزون بر هشت هزار میلیارد ریال به کشاورزان خراسان شمالی خسارت وارد کرد که بیش از پنج هزار میلیارد ریال آن مربوط به ۲۳ هزار هکتار باغ بود.

مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی گفت: عمده خسارات سرمای دیرهنگام بهار امسال به محصولات باغی از جمله زردآلو، بادام، گردو و در برخی مناطق نیز به تاکستان های استان وارد آمد که بسته به هر منطقه میزان آسیب ها متفاوت بود.

شریکیان از کشاورزان خواست تا باغ را پس از سرمازدگی رها نکنند و افزود: برای جبران خسارات، باید باغ با تغذیه مناسب و اصول فنی به باغی، رعایت بهداشت باغ، سمپاشی، مبارزه با بیماری ها و آفات و همچنین هرس به موقع مدیریت شود.

مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی گفت: اگر کشاورزان در طول سال زراعی بهداشت و تغذیه درست باغ را رعایت کنند و به روش های نوین و فنون جدید عمل کنند باغ آنان اقتصادی خواهد شد اما در غیر این صورت با کوچکترین سرما و آفت، باغ خسارت زیادی می بیند.

شریکیان افزود: هم اکنون به صورت پایلوت و الگویی در ۲ منطقه فاروج و بدرانلوی بجنورد در تاکستان ها عملیات سرشاخه کاری انجام می شود و ارقام جدید و تجاری جایگزین ارقام بومی می شود که مشاهده شد در این باغ ها، پس از سرما تاک ها در سرمای دیررس بهاره دیرتر گل و برگ دادند که دچار سرمازدگی نیز نشدند و به نوعی از سرما فرار کردند.

وی تاکید کرد: باغداران باید اصول علمی و فنی را در باغ ها، به خصوص تاکستان ها رعایت کنند و به صورت سنتی و پاچراغی تاک ها را در زمستان زیر خاک نکنند بلکه انواع روش ها از جمله طرح فراز و داربستی اجرا شود تا باغ از نظر کمی و کیفی عملکرد بهتری داشته باشد.

شریکیان اظهار داشت: تاکنون طرح فراز در ۷۵ هکتار از تاکستان های خراسان شمالی اجرا شده که بخشی از آن با کمک و ارایه تسهیلات دولتی و بخشی نیز توسط خود باغداران اجرا شده است.