اجرای طرح یاوران تولید در بخش کشاورزی خراسان شمالی - اجرای طرح یاوران تولید در بخش کشاورزی خراسان شمالی | پورتال سازمان جهاد کشاورزي خراسان شمالي

 

رئیس سازمان جهادکشاورزی استان خراسان شمالی از تشکیل کارگروه طرح یاوران تولید در سازمان جهاد کشاورزی با هدف توانمندسازی بهره‌برداران و افزایش ضریب نفوذ دانش در عرصه‌های کشاورزی و منابع طبیعی استان در راستای افزایش کمی و کیفی تولید محصولات کشاورزی خبر داد.

دکتر عبداله یوسفی گفت: با اجرای طرح یاوران تولید، انتظار تحول مثبت در جهت افزایش تولید ، ارتقای کمی و کیفی محصولات کشاورزی ، و بهره وری بالا در سطح مزرعه ایجاد می شود.

وی افزود: این طرح به منظور حضور اعضای هیات‌ علمی و محققان مراکز تحقیقاتی در عرصه همراه و همگام با کشاورزان ،کارشناسان پهنه و مروجان کشاورزی اجرا می شود.

رئیس سازمان جهادکشاورزی استان گفت: محققان معین، اطلاعات را به کارشناسان پهنه در شهرستان‌ها ارائه می‌دهند و مروج پهنه به نوبه خود این اطلاعات را در اختیار بهره‌برداران قرار می‌دهد.
وی افزود: درصورتی که دانش در عرصه‌های تولید جاری و برنامه‌ریزی مناسب در عرصه‌های تولیدی انجام شود، اتفاق بسیار خوبی در کشاورزی کشور و تولید محصولات کشاورزی قابل پیش‌بینی است.

دکتر یوسفی خاطرنشان کرد:سرعت انتقال آخرین یافته های علمی به مزارع کشاورزان تعیین کننده ترین موضوع در سال« جهش تولید» است.

وی گفت: وزارت جهادکشاورزی با محور قراردادن بهره وری به منظور دستیابی به اهداف بلند سال جهش تولید، بر آن است که شعار سال را تحقق بخشد و در این خصوص دانش‌بنیان کردن کشاورزی از طریق انتقال یافته های علمی مختلف توسط پژوهشگران را در قالب "طرح یاوران تولید" در دستور کار قرارداده است.

رییس سازمان جهادکشاورزی خراسان شمالی افزود: عملکرد چندسال اخیر پژوهشگران نشان داده است که تلفیق دانش بومی مناطق و دانش موجود در مراکز پژوهشی در صورتی که هم افزا شوند توفیقات خوبی را برای امنیت غذایی کشور رقم می زنند و از یک سو واحدهای تولیدی کشاورزان از نتایج آخرین دستاوردهای تحقیقاتی بهره مند شده و از طرفی بازخورد دستاوردها در عرصه های اجرایی، پویایی دانش و عمل و تجربه و نهایتا موجب بکارگیری فن آوری و رشد بهره وری کشاورزی خواهد شد.