اخبار ویژه | پورتال سازمان جهاد کشاورزي خراسان شمالي

به گزارش روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی خراسان شمالی دومین جلسه کمیته تخصصی خاک استان در مورخ 97/8/23 با حضور مسئول کمیته تدوین برنامه جامع پایداری  و حفاظت خاک معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی  جناب آقای مهندس زاره مبارک و اعضای کمیته برگزار گردید.

مدیر آب و خاک و امور فنی و مهندسی اظهار داشت:در این جلسه ضمن ارائه دستورالعمل جامع مدیریت پایدار خاک ، شامل ارائه وضعیت منابع خاک کشاورزی ، برنامه های مطالعاتی و عملیاتی کنترل و حفاظت و پایداری خاک،افزایش مقدار مواد آلی خاک و .... ،   اعضاء نقطه نظرات و پیشنهادات و دیدگاههای خود را بیان نمودند.

مهندس سیدی افزود: در پایان مقرر گردید با همکاری اعضاء گزارش و برنامه های پیشنهادی استان در بخش خاک تهیه و تدوین و ارائه گردد و در همین راستا برنامه های ترویجی لازم نیز برنامه ریزی و با همکاری ترویج- روابط عمومی و آب و خاک و استفاده از نظرات اعضاء برگزار گردد.