آغاز خودکفایی کودهای کشاورزی با تامین داخلی کودهای فسفاته - آغاز خودکفایی کودهای کشاورزی با تامین داخلی کودهای فسفاته | پورتال سازمان جهاد کشاورزي خراسان شمالي

مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی و مجری طرح خودکفایی کودهای کشاورزی در کشور،گفت: در چارچوب طرح خودکفایی کودهای کشاورزی، با ورود دومین محموله خاک فسفات به کشور، تولید کودهای فسفاته از خاک فسفات در ایران آغاز شد.

مهندس حمید رسولی، با بیان مطلب فوق اعلام کرد: با پیگیری‌های شرکت خدمات حمایتی کشاورزی و مساعدت‌ سازمان بنادر و کشتیرانی و استانداری بوشهر، دومین محموله خاک فسفات وارد کشور شد و محموله اخیر به مقدار ۲۰ هزار تن برای اولین بار در بندر بوشهر پهلودهی و از ساعاتی پیش تخلیه آن آغاز شده است.

وی افزود: براساس توافقات به عمل آمده بین شرکت خدمات حمایتی کشاورزی با سه کارخانه تولید کودهای فسفاته در بوشهر، مقرر شده که خاک فسفات مذکور پس از تبدیل به کودهای فسفاته مجدداً تحویل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی شده تا از طریق شبکه بزرگ کارگزاران توزیع نهاده‌های کشاورزی در اختیار کشاورزان زحمتکش سراسر کشور قرار گیرد.

گفتنی است؛ واردات خاک فسفات به کشور، بخشی از تدابیر اتخاذ شده از سوی مجری طرح خودکفایی کودهای کشاورزی برای تامین داخلی کود مورد نیاز کشور بویژه کودهای فسفاته است. میزان نیاز کشاورزی کشور به این نوع کود سالانه حدود ۵۰۰ هزار تن ارزیابی شده است که با واردات خاک فسفات و تولید این نوع کود در کشور به همین میزان از نیاز کشور به واردات کاسته خواهد شد.

شایان ذکر است مهندس حمیدرسولی عضوهیئت مدیره و مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از ابتدای خردادماه سال جاری با حکم ابلاغی آقای دکتر خاوازی وزیر محترم جهادکشاورزی  به عنوان مجری طرح خودکفایی کودهای کشاورزی انتصاب یافته و از همان زمان فعالیت این طرح با تشکیل 6 کمیته کارگروه کودهای شیمیایی (کودهای فسفاته، پتاسه، ازته، کودهای آلی و زیستی، کودهای ریزمغذی و کودهای ماکرو) به منظور نیل به  خودکفایی تولید کود در داخل کشور آغاز شده است .