صادرات گندم در راه است - صادرات گندم در راه است | پورتال سازمان جهاد کشاورزي خراسان شمالي

به گزارش روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی خراسان شمالی به نقل از روزنامه خراسان شمالی،  مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی گفت:با توجه به ذخیره 14 میلیون تنی گندم باید گفت که حدود 3 میلیون و 700 هزارتن مازاد بر ذخیره سیلو نگهداری موجود است وقابلیت صادرات 2 میلیون تن گندم به کشورهای منطقه وجود دارد که در صورت اجازه دولت این امر عملیاتی خواهد شد.علی قنبری با اشاره به وضعیت سیلوهای ذخیره سازی گندم اظهار داشت: تا کنون 11 میلیون و 250 هزارتن گندم به ارزش بالغ بر 14 هزار و 400 میلیارد تومان از کشاورزان خریداری شده است.وی در خصوص وضعیت مطالبات گندم کاران گفت: تا کنون حدود 7 هزار و 200 میلیارد تومان معادل 50 درصد مطالبات گندم کاران پرداخت و مابقی تا پایان فصل برداشت به مرور پرداخت خواهد شد.