نسخه جدید وزارت جهاد برای کاهش مصرف آب کشاورزی - نسخه جدید وزارت جهاد برای کاهش مصرف آب کشاورزی | پورتال سازمان جهاد کشاورزي خراسان شمالي

به گزارش روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی خراسان شمالی به نقل از روزنامه خراسان، مدیرکل سبزی و صیفی‌جات وزارت جهاد کشاورزی گفت: برای کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی در صدد توسعه کشت به شکل نشا هستیم که این روش تا سه بار نوبت آب‌دهی را کاهش می‌دهد. وی از کشت 220 هزار هکتار مزارع کشور به شکل کشت نشائی خبر داد و گفت: در مناطق جنوب کرمان، استان فارس، هرمزگان، بوشهر و قزوین به صورت گسترده، محصولات به شکل نشائی کاشت می‌شود.