حساب صندوق بیمه محصولات کشاورزی باکشاورزان تسویه شد - حساب صندوق بیمه محصولات کشاورزی باکشاورزان تسویه شد | پورتال سازمان جهاد کشاورزي خراسان شمالي

به گزارش روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی خراسان شمالی به نقل از روزنامه خراسان، قائم ‌مقام صندوق بیمه محصولات کشاورزی اعلام کرد: مطالبات مربوط به سال زراعی گذشته به‌طور کامل به کشاورزانی که بیمه شده بودند، پرداخت شد.