وزیر جهاد کشاورزی بر لزوم ارائه برنامه ها و راهکارهای عملیاتی برای مبارزه با زمین خواری تاکید کرد - وزیر جهاد کشاورزی بر لزوم ارائه برنامه ها و راهکارهای عملیاتی برای مبارزه با زمین خواری تاکید کرد | پورتال سازمان جهاد کشاورزي خراسان شمالي

وزیر جهاد کشاورزی بر لزوم ارائه طرح ها و برنامه های اجرایی و راهکارهایی عملیاتی برای تحقق اهداف مبارزه با زمین خواری تاکید کرد.
به گزارش روابط عمومی سازمان جهادکشاوری خراسلان شمالی به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت جهاد کشاورزی ، مهندس محمود حجتی در جلسه کارگروه فراقوه‌ای مبارزه با زمین‌خواری بر لزوم ارائه طرح ها و برنامه های اجرایی و راهکارهایی عملیاتی برای تحقق اهداف مبارزه با زمین خواری از سوی کمیته های تخصصی اصلی و فرعی زیر مجموعه کارگروه تاکید کرد.
در جلسه امروز این کارگروه که به ریاست وزیر جهادکشاورزی و با حضور معاونین وزرای راه و شهرسازی و نیرو و روسای بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، سازمان جنگل ها،مراتع و آبخیزداری کشور، سازمان امور اراضی کشور، نمایندگان فرماندهی ناجا و معاونین و مدیران سایر وزارتخانه و سازمان های عضو برگزار شد، مهندس علیرضا اورنگی رییس سازمان امور اراضی کشور و دبیر کارگروه گزارشی از عملکرد بیست ماهه این کارگروه و کمیته‌های تخصصی اصلی و فرعی کارگروه ارائه کرد.
ارائه گزارشی از سامانه پیشنهادی یکپارچه‌سازی استعلام ها و مجوزهای حوزه اراضی (پنجره واحد) و همچنین تشریح اقدامات جنگل ها،مراتع و آبخیزداری کشور در خصوص ساماندهی اراضی حریم و سواحل و مستحدثات ساحلی از جمله دیگر دستورکارهای این جلسه بود.
در این جلسه اعضا پس از بحث و بررسی درباره گزارش‌های ارائه شده، بر لزوم هماهنگی دستگاه‌های ذی‌نقش و مدیریت یکپارچه استعلام‌ها و مجوزهای حوزه زمین تاکید کردند.