2 میلیون و 400 هزار تن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان تاکنون خریداری شده است - 2 میلیون و 400 هزار تن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان تاکنون خریداری شده است | پورتال سازمان جهاد کشاورزي خراسان شمالي

مجری طرح گندم گفت: حدود 2 میلیون و 400 هزار تن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان از نیمه فروردین تا نیمه خرداد سال جاری در کشور خریداری شده که بخش مهمی از آن مربوط به استان های گرمسیری است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت جهاد کشاورزی به نقل از ایرنا اسماعیل اسفندیاری پور در گفت وگو با خبرنگاران در اشنویه آذربایجان غربی افزود: برداشت گندم از نیمه فروردین در استان های گرمسیری آغاز شده و همچنان ادامه دارد.
مشاور وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: در این مدت 18 استان درگیر برداشت گندم بودند و به تدریج استان های معتدل و سردسیری به این جمع افزوده می شوند.
وی با اشاره به کاهش تولید در دیم زارهای کشور به خاطر کاهش بارندگی ها اظهار امیدواری کرد تا با توجه به طرح تولید بذر مناسب، تولید گندم در کشور افزایش یابد.
مشاور وزیر و مجری طرح گندم کشور گفت: امسال در 6 میلیون هکتار از اراضی کشور گندم کشت شده که سه میلیون و 900 هزار هکتار دیم و 2 میلیون و 100 هزار هکتار آبی است.