رئیس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری گفت: این سازمان بالگرد مالکیتی برای مهار آتش سوزی ها و حوادث احتمالی در اختیار ندارد - رئیس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری گفت: این سازمان بالگرد مالکیتی برای مهار آتش سوزی ها و حوادث احتمالی در اختیار ندارد | پورتال سازمان جهاد کشاورزي خراسان شمالي

به گزارش روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی خراسان شمالی به نقل از ایرنا، خداکرم جلالی روز سه شنبه اظهار کرد: برای مهار آتش سوزی عرصه های طبیعی، بالگرد مورد نیاز توسط وزارت دفاع و ستاد کل نیروهای مسلح تامین می شود و بر اساس تفاهم نامه، این بالگردها از طریق ستاد هماهنگی مدیریت بحران در اختیار اطفای حریق قرار می گیرد.
وی تصریح کرد: نهادهای مزبور تعهد دارند که نیازهای بالگرد در استان ها و مناطق بحرانی را تامین کنند.
رئیس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری اظهار کرد: اکنون در 16 استان که به عنوان استان های بحرانی شناسایی شده اند و نیازمند مستمر به بالگرد دارند، این پرنده مستقر است.
جلالی افزود: البته پشتیبانی در زمان نیاز نیز تعریف شده است و به هنگام حادثه، هر استان 2 استان مجاور خود را خدمات رسانی می کند.
وی با بیان اینکه این سازمان بالگرد در مالکیت خود ندارد گفت: در برنامه ششم توسعه و در قالب اجرای طرح پیشگیری از اطفای حریق، تامین تجیهزات زمینی و تجهیزات ناوگان هوایی اطفای حریق پیش بینی شده است.
رئیس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری خاطرنشان کرد: این طرح تهیه شده است و به زودی به دولت ارائه می شود.