4هزار میلیارد ریال برای مالچ پاشی در عرصه های بیابانی اختصاص یافت - 4هزار میلیارد ریال برای مالچ پاشی در عرصه های بیابانی اختصاص یافت | پورتال سازمان جهاد کشاورزي خراسان شمالي

سرپرست دفتر امور بیابان سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری گفت: برای اجرای طرح های مالچ پاشی درعرصه های بیابانی کشور، چهار هزار میلیارد ریال اعتبار اختصاص یافته است.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی خراسان شمالی به نقل از ایرنا، فرهاد سرداری روز سه شنبه اظهار کرد: امید می رود با تخصیص اعتبارات، گام های موثری برای مقابله با بیابان زایی انجام شود.
وی افزود: در سال های گذشته برای خرید مالچ، با مشکل روبه رو بودیم اما اکنون اعتبار خوبی در این زمینه گذاشته شده است.

*
مالچ پاشی اثر بدی بر محیط زیست ندارد
سرداری درباره ادعاهای طرح شده در زمینه اثرات سوء زیست محیطی مالچ پاشی ها در عرصه های طبیعی گفت: درباره اثرات سوء مالچ پاشی، صحب هایی مطرح و دیدگاه های مطرح شده اما، نظر مبتنی بر تحقیق علمی نیست.
وی تصریح کرد: برای بررسی مضرات زیست محیطی، اقدام تحقیقی با مشارکت شرکت ملی نفت انجام شده و تمام مناطقی در کشور که در 30 سال اخیر مالچ پاشی شده بود مورد بررسی و تحقیق قرار گرفته و در آن، عرصه های بیابان به لحاظ شرایط خاک، آب زیر زمینی و پوشش گیاهی بررسی و آزمایش شده است.
سرپرست دفتر امور بیابان سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری افزود: نتایج این آزمایش نشان می دهد که مالچ پاشی های انجام شده در عرصه های طبیعی اثر بد زیست محیطی ندارد و این نتایج به صورت مستند موجود است.
وی درباره برنامه های ایران برای مقابله با بیابان زایی در کشور همسایه اظهار کرد: هفته گذشته اجماع جهانی با 33 کشور انجام شد تا برای همکاری منطقه ای برنامه تدوین شود.
وی خاطرنشان کرد: در این باره باید وزارت امور خارج نیز کمک کار باشد و حمایت های دفتر یو.ان.دی.پی هم جذب شود.
سرداری در بخش دیگر سخنان خود درباره پیشروی بیابان ها و افزایش میزان سطح این عرصه ها گفت: زمانی که توان تولید اکولوژیک در یک منطقه کاهش پیدا می کند، بیابان زایی اتفاق می افتد و مناطق به سمت بیابانی شدن پیش می روند و این وضعیت اکنون به علت شرایط خشک سالی ها و کاهش بارندگی ها در برخی استان های غربی، استان اصفهان و استان سیستان وبلوچستان مشاهده می شود.
بر اساس این گزارش 32.6 میلیون هکتار از عرصه های طبیعی کشور، عرصه های بیابان است.