طرح های بیابان زدایی کشور امسال بیش از 8240میلیارد ریال اعتبار دارد - طرح های بیابان زدایی کشور امسال بیش از 8240میلیارد ریال اعتبار دارد | پورتال سازمان جهاد کشاورزي خراسان شمالي

سرپرست دفتر امور بیابان سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری گفت: امسال بیش از هشت هزار و 240 میلیارد ریال اعتبار برای اجرای طرح های بیابان زدایی در سطح کشور اختصاص یافته است.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی خراسان شمالی به نقل از ایرنا، فرهاد سرداری روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگاران در بجنورد اظهار کرد: این میزان اعتبار از منابع مختلف به طرح های بیابانی تزریق می شود و قرار است در سطح 220 هزار هکتار از عرصه های بیابانی عملیات بیابانزدایی انجام شود.
وی افزود: براساس مطالعات انجام شده، 32.6 میلیون هکتار از عرصه های طبیعی کشور، بیابان است که از این سطح، حدود 20 میلیون هکتار تحت تأثیر فرسایش بادی است و 7.7 میلیون هکتار از آن در محدوده کانون های بحرانی فرسایش بادی قرار دارد.
سرپرست دفتر امور بیابان سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری اظهار کرد: در ایران طی چهار دهه گذشته فعالیت ها و اقدامات وسیع و گسترده ای در زمینه بیابانزدایی بویژه کنترل فرسایش بادی و حرکت ماسه های روان بعنوان یکی از مهمترین مصادیق بیابانزایی انجام گرفته است.
وی افزود: با وجود همه اقدامات انجام شده بویژه به علت تشدید اثر عوامل انسانی موثر در بیابانزایی هنوز سطح وسیعی از مساحت کشور تحت تأثیر پدیده بیابانزایی بویژه فرسایش آبی، بادی و سایر مظاهر تخریب فیزیک و شیمیایی است.
سرداری اظهار کرد: در دهه اخیر علاوه بر فرسایش بادی و وقوع پدیده ریزگردها مشکلات عدیده ای برای استان های غربی و مرکزی کشور فراهم آورده است که بر اساس بررسی های انجام شده، منشاء این پدیده کشورهای همجوار غربی ایران بوده و تغییرات اقلیمی و خشکسالی های سال های اخیر سبب شده تا بخشی از عرصه های داخلی نیز به عنوان منشاء گرد و غبار مطرح شوند.
وی گفت: بررسی های انجام شده در قالب عملیات میدانی حاکی از آن است که در اثر استمرار خشکسالی های در دهه اخیر و همچنین فعالیت های انسانی بر تعداد، سطح و شدت کانون های بحرانی فرسایش بادی در کشور افزوده شده و این نشان می دهد که سطح مناطق تحت تاثیر و کانون های بحرانی فرسایش بادی در مقابله با مطالعات بازنگری کانون های بحرانی فرسایش بادی در سال 89 به شدت افزایش یافته و نیاز مبرمی به انجام فعالیت های مدیریتی و اجرایی بوده و در صورت عدم اجرای آن بر وخامت اوضاع افزاده خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: تاکنون اقدامات بیابان زدایی در هفت میلیون هکتار عرصه طبیعی انجام و در این مدت بیش از 2 میلیون هکتار جنگل دست کاشت ایجاد شده است.