رئیس مرکز توسعه نوغانداری کشور از زنجیره تولید کرم ابریشم خراسان شمالی بازدید کرد - رئیس مرکز توسعه نوغانداری کشور از زنجیره تولید کرم ابریشم خراسان شمالی بازدید کرد | پورتال سازمان جهاد کشاورزي خراسان شمالي

به گزارش روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی خراسان شمالی ، در پی نشست مشترک ریاست محترم سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی با رئیس مرکز توسعه نوغانداری کشور و رئیس سازمان برنامه و بودجه استان از زنجیره تولید کرم ابریشم (نوغانداری) خراسان شمالی بازدید بعمل آمد.

در جلسه صبح روز چهارشنبه مورخ 96/11/04دکتر یوسفی به بیان دیدگاهها و نحوه حمایت از پرورش دهندگان استان پرداختند و ضمن تاکید بر عضویت نوغانداران استان در صندوق حمایت از توسعه پرورش نوغانداری مقرر گردید در این زمینه اطلاع رسانی مناسب از طریق معاونت بهبود تولیدات دامی استان بعمل آید.

در این نشست مقرر گردید نسبت به تحویل نهال توت رایگان ویژه نوغانداران اقدام و تخم نوغان خارجی در اختیار پرورش دهندگان این صنعت قرار گیرد.

دکتر یوسفی ریاست سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی ضمن اشاره به این موضوع که آموزش رکن اصلی پرورش می باشد خبر از آموزش بهره برداران و کارشناسان موضوعی با هماهنگی مرکز توسعه نوغانداری کشور دادند تا در زمان پرورش و برداشت نسبت به این مهم اقدام عاجل صورت پذیرد.

دکتر یوسفی در خاتمه این نشست مشترک خواهان پیگیری تامین هزینه های خسارت های وارده به بخش نوغانداری از سوی رئیس محترم سازمان برنامه و بودجه گردیدند.

در پایان این نشست از زنجیره کامل تولید نوغان درصنعت نوغانداری استان در شهرستان راز و جرگلان بازدید بعمل آمد.