روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی موفق به کسب رتبه برتر بین روابط عمومی کلیه دستگاه های اجرائی شد. - روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی موفق به کسب رتبه برتر بین روابط عمومی کلیه دستگاه های اجرائی شد. | پورتال سازمان جهاد کشاورزي خراسان شمالي

روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی موفق به کسب رتبه برتر بین روابط عمومی کلیه دستگاه های اجرائی شد.

در اولین جشنوار انتخاب روابط عمومی های برتر استان که در اولین روز از هفته روابط عمومی در محل سالن گلشن مرکز استان برگزار گردید.

روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی  موفق به دریافت تندیس روابط عمومی و لوح تقدیر در تمام شاخصهای ارزیابی عملکرد از دستان استاندار معزز شد.

روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی