ضرورت توسعه کشت نشایی چغندرقند برای افزایش بهره‌وری آب و پایداری تولید - ضرورت توسعه کشت نشایی چغندرقند برای افزایش بهره‌وری آب و پایداری تولید | پورتال سازمان جهاد کشاورزي خراسان شمالي

 

مشاور وزیر و مجری طرح چغندرقند کشور گفت: سیاست اجرا و توسعه کشت نشایی چغندر قند در راستای مدیریت بحران آب، از برنامه‌های مهم وزارت جهاد کشاورزی است.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی خراسان شمالی، دکتر علیرضا یزدانی در بازدید از مزارع کشت نشائی و متراکم چغندرقند استان خراسان شمالی گفت: توسعه کشت نشائی یکی از راهکارهای جدی برای افزایش بهره وری آب و تولید پایدار چغندرقند است.

وی افزود: کشت نشایی چغندر قند در استان خراسان شمالی به اجرا درآمده است و با ورود تکنولوژی‌های جدید شاهد تحول بسیار مهمی در این بخش هستیم.

مدیر امور زراعت سازمان جهادکشاورزی خراسان شمالی در این بازدید گفت: یکی از اهداف اصلی کشت نشائی چغند قند در کنار سایر عوامل تاثیرگذار در کاهش مصرف آب، همچون استفاده از بذور زودرس، کشت انتظاری، استفاده از سیستم‌های آبیاری تحت فشار است که می‌تواند تاثیر بسزایی در افزایش کارایی مصرف آب در این محصول استراتژیک داشته باشد.

مهندس محمدنقی کاظمیان افزود: در استان خراسان شمالی تاکنون کشت نشائی ریشه لخت چغندرقند در سطح ۳۰ هکتار در شهرستان‌های شیروان، اسفراین و جاجرم به اجرا درآمده است و در سطح ۳ هکتار هم کشت نشائی به صورت سینی نشاء در شهرستان فاروج در حال اجراست.