قائم‌ مقام معاونت زراعت وزارت جهاد کشاورزی:سیاست های اجرای الگوی کشت نیاز به اصلاح دارد - قائم‌ مقام معاونت زراعت وزارت جهاد کشاورزی:سیاست های اجرای الگوی کشت نیاز به اصلاح دارد | پورتال سازمان جهاد کشاورزي خراسان شمالي

قائم‌ مقام معاونت زراعت وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه در تکنیک های الگوی کشت مشکل خاصی در کشور وجود ندارد گفت: سیاست گذاری ها در این زمینه نیاز به اصلاح دارد.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی خراسان شمالی به نقل از ایرنا، جواد وفا بخش روز سه شنبه در نشست تخصصی و هم اندیشی واکاوی منابع و مصارف آب بخش کشاورزی استان خراسان شمالی در بجنورد اظهار داشت: سیاست گذاری ها باید به گونه ای باشد که سبب تاثیرگذاری تکنیک ها و فنون شود.
وی تصریح کرد: همچنین سیاست ها باید گونه ای باشد که اهداف در زمینه ها و حوزه های مختلف صیانت از منابع آب و خاک، قیمت تمام شده تولید، عرضه و تقاضا محقق شود.
وفا بخش افزود: مدیریت انرژی، توجه به قیمت تمام شده تولید محصول در مناطق مختلف، تولید قراردادی با ضمانت خرید و از همه مهم تر، مدیریت تخصیص منابع از الزامات اجرای الگوی کشت است.
وی گفت: اجرای الگوی کشت می تواند ظرفیت هایی از امنیت غذایی را برای ما ترسیم کند و دست یابی به سازگاری با محدودیت های منابع تولید همچون محدودیت های خاک و اقلیم آبی از دستاوردهای دیگر الگوی کشت است.
قائم‌ مقام معاونت زراعت وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه در گذشته کشت ها مطابق با ظرفیت منطقه انجام می شد و هر منطقه محصول خود را داشت گفت: باید کشت های منطقه ای احیا و ظرفیت تولید با توان منطقه هماهنگ شود.