اخبار کشور ›› الگوی کشت برای تمام مناطق کشور تدوین شده است ›› پورتال سازمان جهاد کشاورزي خراسان شمالي

 

 

قائم‌ مقام معاونت زراعت وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه اکنون الگوی کشت برای محصولات تمام مناطق کشور تدوین شده است، گفت: الگوی کشت بر اساس ضروریات محلی و منطقه ای و بر اساس نظام عرضه و تقاضا و میزان کشش بازار، ارائه می شود.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی خراسان شمالی به نقل از ایرنا، جواد وفابخش روز سه شنبه اظهار داشت: برای الگوی کشت، کشور به پهنه هایی تقسیم بندی و طبقه بندی شده و ظرفیت ها برای کشت محصولات مناطق و نیز پتانسیل تولید در آینده مورد بررسی قرار می گیرد.
وی با بیان اینکه الگوی کشت در برخی مناطق و برای برخی محصولات وارد مرحله اجرایی شده است گفت: اجرای این طرح برای کشت برنج، مدتی است مطرح شده و قرار است کشت برنج در 2 استان گیلان و مازندران تمرکز یابد و برای سایر نقاط، کشت جایگزین تعریف شود.
قائم‌ مقام معاونت زراعت وزارت جهاد کشاورزی خاطرنشان کرد: دولت سیاست هایی را تدوین کرده است که کشت های جایگزین به جای برنج معرفی شود و البته راهکار تشویقی نیز در این باره در نظر گرفته می شود.
وی گفت: امید است با اتکا به دانش بومی، همکاری مردم و اعتماد جامعه، الگوی کشت به نحوی اجرایی شود که اهداف توسعه کشور محقق شده و سود و درآمد مردم دچار مشکل نشود.
وفابخش توجه به ایجاد صنایع تبدیلی بخش کشاورزی را از دیگر الزامات برای دستیابی به اهداف الگوی کشت عنوان کرد و گفت: یکی از ملزومات الگوی کشت، توجه به حلقه های تولید برای ایجاد ارزش در محصول است.
وی افزود: اگر کشت یک محصول در یک منطقه محدود می شود باید برای صنایع موجود تدبیری شود و یا با توسعه کشت یک محصول در یک منطقه باید زنجیره ارزش و ایجاد صنایع تبدیلی مورد توجه باشد تا زنجیره های پس از تولید دچار مشکل نشود.
قائم‌ مقام معاونت زراعت وزارت جهاد کشاورزی تاکید کرد: به هر حال، الگوی کشت ضروری است و باید تلاش کنیم تا در تولید محصولات، مکانیزم بازار بر هم نریزد و کشت ها براساس کشش بازار و میزان عرضه و تقاضا اولویت بندی شود.