الگوی کشت برای تمام مناطق کشور تدوین شده است - الگوی کشت برای تمام مناطق کشور تدوین شده است | پورتال سازمان جهاد کشاورزي خراسان شمالي

 

 

قائم‌ مقام معاونت زراعت وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه اکنون الگوی کشت برای محصولات تمام مناطق کشور تدوین شده است، گفت: الگوی کشت بر اساس ضروریات محلی و منطقه ای و بر اساس نظام عرضه و تقاضا و میزان کشش بازار، ارائه می شود.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی خراسان شمالی به نقل از ایرنا، جواد وفابخش روز سه شنبه اظهار داشت: برای الگوی کشت، کشور به پهنه هایی تقسیم بندی و طبقه بندی شده و ظرفیت ها برای کشت محصولات مناطق و نیز پتانسیل تولید در آینده مورد بررسی قرار می گیرد.
وی با بیان اینکه الگوی کشت در برخی مناطق و برای برخی محصولات وارد مرحله اجرایی شده است گفت: اجرای این طرح برای کشت برنج، مدتی است مطرح شده و قرار است کشت برنج در 2 استان گیلان و مازندران تمرکز یابد و برای سایر نقاط، کشت جایگزین تعریف شود.
قائم‌ مقام معاونت زراعت وزارت جهاد کشاورزی خاطرنشان کرد: دولت سیاست هایی را تدوین کرده است که کشت های جایگزین به جای برنج معرفی شود و البته راهکار تشویقی نیز در این باره در نظر گرفته می شود.
وی گفت: امید است با اتکا به دانش بومی، همکاری مردم و اعتماد جامعه، الگوی کشت به نحوی اجرایی شود که اهداف توسعه کشور محقق شده و سود و درآمد مردم دچار مشکل نشود.
وفابخش توجه به ایجاد صنایع تبدیلی بخش کشاورزی را از دیگر الزامات برای دستیابی به اهداف الگوی کشت عنوان کرد و گفت: یکی از ملزومات الگوی کشت، توجه به حلقه های تولید برای ایجاد ارزش در محصول است.
وی افزود: اگر کشت یک محصول در یک منطقه محدود می شود باید برای صنایع موجود تدبیری شود و یا با توسعه کشت یک محصول در یک منطقه باید زنجیره ارزش و ایجاد صنایع تبدیلی مورد توجه باشد تا زنجیره های پس از تولید دچار مشکل نشود.
قائم‌ مقام معاونت زراعت وزارت جهاد کشاورزی تاکید کرد: به هر حال، الگوی کشت ضروری است و باید تلاش کنیم تا در تولید محصولات، مکانیزم بازار بر هم نریزد و کشت ها براساس کشش بازار و میزان عرضه و تقاضا اولویت بندی شود.