در ادامه دومین روز سفر به سیستان و بلوچستان، با حضور کاظم خاوازی وزیر جهاد کشاورزی و همراهان، دو طرح تولید کنسانتره خوراک دام و ذرت خشک کنی در شهرستان خاش به بهره برداری رسید. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت جهاد کشاورزی به نقل از روابط عمومی استان، رئی - در ادامه دومین روز سفر به سیستان و بلوچستان، با حضور کاظم خاوازی وزیر جهاد کشاورزی و همراهان، دو طرح تولید کنسانتره خوراک دام و ذرت خشک کنی در شهرستان خاش به بهره برداری رسید. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت جهاد کشاورزی به نقل از روابط عمومی استان، رئی | پورتال سازمان جهاد کشاورزي خراسان شمالي

کاظم خاوازی وزیر جهاد کشاورزی و همراهان در ادامه دومین روز سفر به سیستان و بلوچستان، از کانون های مبارزه با ملخ صحرایی در شهرستان بمپور بازدید کردند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت جهاد کشاورزی به نقل از روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان، تاکنون در بیش از ۸۵ هزار هکتار از عرصه‌های منابع طبیعی استان سیستان و بلوچستان علیه آفت خطرناک ملخ صحرایی مهاجر مبارزه شیمیایی انجام گرفته است.

سیستان و بلوچستان از نظر سطح مبارزه در بین استان‌های درگیر این آفت مقام نخست را دارد.

بازدید از برداشت گندم در گندم‌زارهای شهرستان ایرانشهر

وزیر جهاد کشاورزی و همراهان از برداشت گندم در گندم‌زارهای بخش مرکزی شهرستان ایرانشهر بازدید کردند.

در سال زراعی جاری بیش از ۶۸هزار هکتار اراضی کشاورزی سیستان وبلوچستان  به کشت گندم اختصاص یافته که تاکنون کار برداشت گندم در سطح ۱۴ هزار هکتار به اتمام رسیده است.

تاکنون کشاورزان سیستان و بلوچستان ۱۳ هزار تن گندم به دولت تحویل داده‌اند.